Doc. MUDr. Klaudia Kolibášová

  • dermatológ
  • Kožná klinika SPAM Ružinovská, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Baroňáková

dermatológ
Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0 km

MUDr. Haid , MUDr. Lukáčová

dermatológ
Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Žilínková

dermatológ
Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Žilínková

dermatológ
Ružinovská 6, 82606 Bratislava

Ordinačné hodiny