Doc. MUDr. Katarína Furková CSc.

  • nefrológ
  • Antolská 11, 85107 Bratislava
  • 02/68673018

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ingrid Klačanská

nefrológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Peter Ponťuch CSc.

nefrológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Drahomíra Demešová

nefrológ
NsP - IV. inter. kl. LF UK Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Ivo Topoľský

nefrológ
Klinika pre deti a dorast A.Getlíka Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Streda: 08:00 - 12:00