Doc. MUDr. Juraj Olejník

  • chirurg
  • FNsP - chirurg. kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Roman Bánsky

chirurg
LF UK Špitálska 2, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Boris Hrbatý

chirurg
I.chirurg.klinika LF UK Mickiewiczova 13, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Patrik Palacka

chirurg
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ján Škultéty

chirurg
Lekárska fakulta UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny