Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová , CSc.

  • internista
  • Limbová 5, 83305 Bratislava
  • 02/59542713

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Michal Piják

internista
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Andrej Zachar , CSc.

internista
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Daniela Hladíková

internista
FNsP - kl. geriatrie Limbová 5, 831 01 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Zavacká

internista
FNsP - III. interná kl. Limbová 5, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 13:30 - 17:00
Utorok: 13:00 - 17:00
Streda: 13:30 - 17:00
Štvrtok: : - :
Piatok: : - :