Doc. MUDr. Jaroslava Strnová

  • endokrinológ
  • Slov. postgrad. akad. medicíny Limbová 12, 833 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Gondová

endokrinológ
1. detská klin., DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Peter Hnilica

endokrinológ
OÚSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Kalafutová

endokrinológ
NZZ - endokrinolog. amb. Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Vigaš

endokrinológ
Ústav experimentálnej endkrinol. SAV Vlárska 3, 833 06 Bratislava

Ordinačné hodiny