Doc. MUDr. Jaroslava Strnová

  • endokrinológ
  • Slov. postgrad. akad. medicíny Limbová 12, 833 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Lacková

endokrinológ
FN - interné odd. nám. SNP 10, 813 63 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Rybár

endokrinológ
Endokrinologická amb. PK Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Ľudmila Trejbalová

endokrinológ
FNsP akad. Dérera - I. interná klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Oto Ürge

endokrinológ
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny