Doc. MUDr. Ján Štencl

  • chirurg
  • Chirurgická klinika SZU Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Daniel Knapp

chirurg
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Patrik Palacka

chirurg
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Michal Šagát

chirurg
Detská kardiochirurg. DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ján Škultéty

chirurg
Lekárska fakulta UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny