doc. MUDr. Ján Benetin

  • neurológ
  • II. neurolog. klin. LF UK, FNsP ak. L.D. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Viera Hančinová

neurológ
FNsP L.Dérera,II.neurolog.klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. František Kossuth

neurológ
NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Darina Niogret

neurológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Slavomíra Šeligová

neurológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny