Doc. MUDr. Frederico manuel Figueiredo goncalves

  • urológ
  • Urologická klinika LFUK Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Timko Drakul

urológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Hoffmann

urológ
FNsP akad.L.Dérera Limbová 5, 83305 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Michal Horňák

urológ
LFUK - urol. kl. Limbová 5, 831 05 Bratislava

0 km

MUDr. Kvetoslava Slebodníková

urológ
DFNsP - urológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny