Doc. MUDr. Frederico manuel Figueiredo goncalves

  • urológ
  • Urologická klinika LFUK Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Michael Caňo

urológ
Urologické odd. FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Malek Chanawani

urológ
FN - urolog. odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Chrastina

urológ
FNsP - urologická kl. Limbová 5, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Mišanko

urológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny