Doc. MUDr. Frederico manuel Figueiredo goncalves

  • urológ
  • Urologická klinika LFUK Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Martin Chrastina

urológ
FNsP - urologická kl. Limbová 5, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Karol Červenčík

urológ
NÚTaRCH Krajinská 91-101, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Mišanko

urológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Miškolci

urológ
SZP, a.s. Račianska 153/A, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny