Trombocytopénia

7.4.2012 , MUDr. Ján Podhorec

trombocytopenie.jpg - kopie
trombocytopenie.jpg - kopie
Trombocytopénia je stav charakterizovaný nedostatočným počtom trombocytov, teda krvných doštičiek, v krvi. Trombocytopénia vzniká buď v dôsledku nedostatočnej tvorby krvných doštičiek alebo ich nadmernej spotreby. Obidve tieto príčiny trombocytopénie sa uplatňujú pri množstve rôznych chorôb, pre ktoré je práve trombocytopénia typická. Dodajme, že pri niektorých z nich ide o život.

Trombocytopénia

Krvné doštičky, trombocyty, sú bunky, ktoré tvoria spoločne s červenými a bielymi krvinkami pevnú zložku krvi. Trombocyty vznikajú v kostnej dreni a sú nevyhnutné pre správnu funkciu procesu zrážania krvi. Ich počet sa pohybuje v rozmedzí 150 – 450 miliónov na mililiter krvi. O trombocytopénii sa hovorí v prípade, že množstvo, ktoré koluje v cievnom systéme, je pod spodnou hranicou tohto rozmedzia.

Príčiny trombocytopénie

Trombocytopénia, teda znížené množstvo krvných doštičiek, môže vzniknúť z mnohých príčin. Základné rozdelenie trombocytopénií je trombocytopénia zo zníženej tvorby krvných doštičiek a zo zvýšeného zániku krvných doštičiek.

  • Trombocytopénie vznikajúce v dôsledku zníženej tvorby krvných doštičiek v kostnej dreni, čo býva u rôznych ochorení kostnej drene, ako je aplastická anémia, vírusové infekcie, leukémie. Ďalej môže k útlmu kostnej drene dôjsť v dôsledku pôsobenia ionizujúceho žiarenia alebo vplyvom niektorých toxických liečiv.
  • Trombocytopénia zo zvýšeného zániku krvných doštičiek býva pri vysokej aktivite systému, ktorý tieto bunky ničí, pri zvýšenej spotrebe doštičiek v krvi alebo pri stratách doštičiek z organizmu.

Prejavy trombocytopénie

Prvé príznaky trombocytopénie pri hladinách nižších ako je normálny stav, sa vôbec nemusia prejaviť. V prípade, že ich je menej než 50 miliónov na mililiter krvi, vznikajú bodkovité podkožné krvné výrony alebo modriny, ktoré sa tvoria už aj po pôsobení mierneho tlaku. Ďalej sa ich nedostatok prejavuje krvácaním z ďasien a nosu. Krvné výrony bývajú tiež na sliznici ústnej dutiny. V ťažších prípadoch býva krvácanie do tráviaceho alebo močového traktu. U žien dochádza k masívnejšiemu menštruačnému krvácaniu. Trombocytopénia ako príčina zvýšeného krvácania môže spôsobiť komplikáciu pri operáciách. Ale je nutné si uvedomiť, že tento uvedený výpis prejavov trombocytopénie môže zapríčiniť aj celý rad iných ochorení, napríklad krv v stolici alebo v moči môže mať na svedomí nádorové ochorenie alebo infekcia.

Trombocytopénia ako sprievodný jav rôznych chorôb

Existuje mnoho základných ochorení, ktoré majú ako hlavný alebo vedľajší príznak práve trombocytopéniu. Môžeme sa stretnúť s tzv. Idiopatickou trombocytopénickou purpurou, pri ktorej dochádza ku zvýšenému rozpadu krvných doštičiek vplyvom tvorby protilátok proti vlastným krvným doštičkám. Vážnym stavom je tzv. diseminovaná intravaskulárna koagulácia, kedy dochádza k nekontrolovateľnému zrážaniu krvi vo vnútri ciev, ku ktorému môže opäť viesť mnoho príčin. Krvné doštičky končia svoj život v slezine. Keď je slezina zväčšená, má to za následok zvýšené odbúravanie trombocytov. Nezriedka sa stáva, že nedostatkom krvných doštičiek trpia ľudia s umelou chlopňou v srdci alebo ľudia pravidelne dialyzovaní, kedy v oboch prípadoch sú ich krvinky mechanicky poškodzované.

Liečba trombocytopénie

Liečba trombocytopénie závisí od základného ochorenia. To znamená, že v prípade úspešnej liečby alebo vyliečenia napr. leukémie, jedným z príznakom, ktorým je aj trombocytopénia, sa počet krvných doštičiek vracia späť k normálnym hodnotám. Ak je počet trombocytov veľmi nízky a pacient je ohrozený krvácaním, pristupuje sa k podaniu trombocytov transfúziou. Akútne stavy je možné liečiť rovnako podaním protilátok. U pacientov so zvýšeným rozpadom krvných doštičiek v slezine sa pristupuje ku splenektómii, teda odstráneniu sleziny.

Diskuze:

Nina: Hľadám najlepšieho doktora mam trombocytopeniu a som z toho zufala

9. apríla 2017 15:29

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email