Hypotermia

26.4.2012 , Michaela Knollová

hypotermie.jpg - kopie
hypotermie.jpg - kopie
Hypotermia je stav, pri ktorom je telo vystavené tepelným stratám. Hypotermia sa najskôr prejaví razantným prekrvením periférie a následkom toho pozorujeme studené ruky a nohy, ďalej sa objaví triaška. Ak nie je hypotermia ďalej riešená, môže stav vygradovať až k postupnému tlmeniu srdcovej činnosti a nakoniec smrti pacienta.

Hypotermia

Dostatočná telesná teplota je jeden z najdôležitejších parametrov potrebných na prežitie. Preto je naším telom neustále kontrolovaná a udržiavaná v relatívne úzkom rozmedzí okolo 37 ° C. Organizmus sa snaží udržiavať teplotu telesného jadra stabilnú nezávisle na okolitej teplote. K tomu využíva spojenie nervového a humorálneho systému. Telesná teplota je riadená časťou mozguktorá sa nazýva hypotalamusTen obsahuje čidlá merajúce teplotu krvi, ktorá tadiaľ preteká - teda teplotu telesného jadra. Ďalšie informácie o teplote tela prichádzajú do hypotalamu z periférnych oblastí - kože a slizníc. Informácie sú vyhodnocované a v dôsledku toho sa pôsobením niektorých hormónov mení intenzita metabolizmu. Čím je metabolizmu rýchlejšítým je tvorba tepla väčšia. Rovnako tak je teplota riadená prekrvením periférie a fyzickou činnosťou. Extrémne výkyvy teplôt sú pre nás nebezpečné, pretože náš organizmus pri nich nedokáže udržať bezpečnú teplotu telesného jadra. Hrozí šok z prehriatiači podchladenie - oba tieto stavy môžu viesť k smrti.

Hypotermia - prejavy

Ako reaguje telo na chlad? Pôsobenie chladu je pre naše telo stresovou záležitosťou. Dochádza k vzostupu srdcovej tepovej frekvencie, k razantnému zníženiu prekrvenia periférie - to sa prejaví studenými rukami a nohami. Dochádza k zvyšovaniu intenzity metabolizmu, čím sa telo snaží produkovať teplo. Objaví sa tiež svalový tras - ten supluje fyzickú aktivitu a zvyšuje produkciu tepla. Produkcia telesného tepla môže byť týmito mechanizmami zvýšená niekoľkonásobne v priebehu minút, alebo dokonca aj sekúnd. Ak ale žiadny z týchto mechanizmov nedokáže udržať teplotu telesného jadra vyššiu ako 35 ° C, vzniká stav označovaný ako hypotermia. Ak klesne teplota jadra pod 34 ° Czačnú sa objavovať rôzne stupne poruchy vedomia. Akonáhle klesne teplota pod 32 ° C dôjde k strate vedomia. Okrem toho sa tiež spomaľuje srdcová tepová frekvencia dochádza aj k poruchám srdcovej kontraktility. Ak klesá teplota ešte ďalej, stáva sa stav životu nebezpečným. V rozmedzí teplôt medzi 32 ° C a 27 ° C sa ešte viac utlmí tlkot srdca a dochádza k výraznému spomaleniu metabolizmu. To má za následok výrazný pokles produkcie tepla. Dochádza i k roztiahnutiu ciev v periférnych oblastiach tela - tie sa tým pádom prekrvia a straty tepla sa ešte zväčšia. Keď dôjde k poklesu teploty telesného jadra do rozmedzí 27 ° C až 24 ° C, zastavujú sa všetky snahy o udržanie dostatočnej telesnej teploty. Smrť zvyčajne nastane pri poklese teploty jadra na 24 ° C, kedy dôjde k zástave dýchania, alebo k zástave srdca či smrteľnému porušeniu srdcového rytmu.

Hypotermia - liečba

Predovšetkým by sme sa mali snažiť podchladeniu predchádzať. Prvá pomoc by mala zahŕňať premiestnenie poškodeného z chladného prostredia, zabaliť ho napr. do deky či tepelne izolujúcej fólie (tá je už súčasťou každej autolekárničky). Ak je porušené vedomie, privolať RZP (tel: 155). Lekárska pomoc zahŕňa zabezpečenie krvného obehu, podávanie predhriatych infúzií a ďalšie zahrievanie. To prebieha podľa závažnosti situácie - od balenia do špeciálnych prikrývok, cez prikladanie vakov s teplou vodou až po ventiláciu pľúc pacienta ohriatym vzduchom a výplach žalúdka teplým roztokom. obzvlášť závažných prípadoch i mimotelový obeh s ohrevom krvi.

Hypotermia - opatrnosť pri alkohole a kojencoch

Na podchladenie by sme mali dávať pozor najmä pri konzumácii alkoholu vo vonkajšom prostredí v zimných mesiacoch. Subjektívne máme pocit tepla. Ten je spôsobený alkoholom, ktorý rozťahuje cievy a vďaka tomu veľmi rýchlo strácame telesné teplo. Tiež by sme mali byť opatrní u kojencov, ktorí tiež ľahko a rýchlo prechladnú.

 
 
 

Diskuze:

Caseymonee: <a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more...</a>

28. augusta 2017 18:01

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email