Ďalekozrakosť

27.4.2012 , Tereza Kratochvílová

Ďalekozrakosť je vada postihujúca oko, ktorá sa prejavuje rozmazaným videním nablízko. Ďalekozrakosť je spôsobená najčastejšie abnormálnym tvarom oka a to kratším predozadným rozmerom alebo zlým zakrivením rohovky a šošovky. Ďalekozrakosť je dôležité identifikovať u detí, pretože môže byť zamenená za iné, vážnejšie poruchy psychiky. Ďalekozrakosť je u nás najrozšírenejšou očnou vadou, ale v mnohých prípadoch býva zanedbávaná a neliečená.

Ďalekozrakosť

Oko je pre človeka zásadný orgán pre orientáciu v priestore. Aby sme videli ostro, je dôležitá presná súhra veľmi jemných štruktúr oka, ktoré sa nazývajú optický systém oka. Optický systém oka sa skladá z rohovky, ktorá sa nachádza na prednej časti oka, šošovky, sklovca, čo je rôsolovitá hmota vyplňujúca očnú guľu a sietnice. Všetkými týmito časťami prebiehajú svetelné lúče, rôzne sa na nich lámu a presne na sietnici sa všetky stretnú a premietnu sem obraz predmetu, na ktorý sa práve pozeráme. Aby bol obraz ostrýmusia sa všetky lúče zbehnúť práve do jedného bodu na sietnici. Ak sa tak nestanejedna alebo viac štruktúr v optickom aparáte oka je zlá a prejaví sa očnou chorobouJedna z veľmi častých chýb je ďalekozrakosť alebo hypermetropia.

Ďalekozrakosť - príčiny

Ďalekozrakosť sa prejavuje tak, že predmety, ktoré sú ďaleko, vidíme ostro, ale predmety, ktoré sú bližšie oku, vidíme rozmazane. Ďalekozrakosť má niekoľko príčin. Najčastejšou príčinou je abnormálny tvar oka. Normálne  oko guľovitý tvar. Ďalekozraké oko má predozadnú dĺžku kratšiu. V dôsledku kratšej dĺžky očnej gule sa lúče nestretnú priamo na sietnici, ale za ňou. Na sietnicu dopadnú lúče, ktoré sa ešte nestretli, a obraz sa javí rozmazaný. Ďalšími príčinami sú menšie zakrivenie rohovky alebo šošovky, ktoré môžu byť vrodené alebo spôsobené napr. úrazom, alebo zmenou pomeru zastúpenia rôznych látok v šošovke v priebehu veku, ktorá spôsobuje zníženie pružnosti šošovky. Po narodení je každé ľudské oko ďalekozraké. Je to dané tým, že šošovka je neúmerne veľká k celkovej veľkosti oka, takže lúče sa zbiehajú ďaleko za okom. Počas vývoja oko dorastie a zrak je normálny. Ak sa vo vývoji oka prejavia nejaké výchylky, oko zostane menšie, alebo kratšie, ďalekozrakosť zostane. V detstve je veľmi dôležité, aby rodičia dbali na korekciu ďalekozrakosti svojich detí, pretože s touto vadou sa spája aj škuľavosť. Ďalekozrakosť môže pretrvávať aj skrytá. Pri veľmi slabej vade dokáže šošovka ďalekozrakosť vyrovnávať a vada sa prejaví  vo vyššom veku, kedy klesá pružnosť šošovky. Okrem tejto vrodenej ďalekozrakosti sa vyskytuje najčastejšie po 40. roku tzv. vetchozrakosť čiže presbyopia. Pri tomto procese sa v šošovke vplyvom prirodzených zmien v organizme počas starnutia usadzujú bielkoviny a znižuje sa pružnosť šošovky, šošovka sa nemôže vyklenovať a tým zaostriť na blízko.

Ďalekozrakosť - prejavy

Ďalekozrakosť sa okrem zhoršeného videnia na blízko môže prejavovať aj únavoupálením a rezaním očí, bolesťami hlavy, nevoľnosťou, pocitom vyčerpanosti, stresomnevýkonnosťou, obtiažnym čítaním. Dôležité je rozpoznať ďalekozrakosť u detí, táto vada môže byť spočiatku zamenená s poruchou učenia či správania u školáka. U mladších detí prehnaná snaha zaostriť na blízko vedie k škúleniu. Vo výnimočných prípadoch sa náhla ďalekozrakosť spája i s vážnejším ochorením. Najčastejšie s cukrovkou, hormonálnymi poruchami, v krajnom prípade s nádorovým ochorením. Ak sa vám náhle zhorší videnie na blízko, navštívte lekára. V prípade presbyopie sa jedná o prirodzený proces starnutia.

Ďalekozrakosť - liečba

Ďalekozrakosť je u nás najrozšírenejšou očnou vadou, ale v mnohých prípadoch býva zanedbávaná a neliečená. V dnešnej dobe nie je ďalekozrakosť tak vážnym zdravotným problémom, obmedzuje skôr pohodlie človeka, vo väčšine prípadov pomôže korekcia pomocou okuliarov alebo kontaktných šošoviek, v iných prípadoch operácia.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email